V sobotu 19.11.2011,od 8.30 do 12 hod. bude na návsi u kaštanů kontejnér na bioodpad, do kterého bude možno ukládat trávu,listí,zbytky rostlin apod. Nebude možno ukládat větve, zbytky stromů, dřevo či větší kusy kůry apod. Pokud máte zájem přivést větve, kontaktujte Obecní úřad či starostku do 17.11.2011. Při větším počtu zájemců bude
na větve přistaven zvláštní kontejnér. Bioodpad se musí před odevzdáním do kompostárny třídit, na místě bude dohlížet zaměstnanec OÚ.
Tato akce je uspořádána díky domluvě s p.Beránkem, který poskytne kontejnér a zajistí umístění bioodpadu v kompostárně na vlastní náklady.
Tímto panu Beránkovi mnohokrát děkuji. Jana Šrédlová