Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,
čas neuvěřitelně běží a jsou tady opět Vánoce, pro většinu z nás nejkrásnější svátky v roce. Dny plné zvláštní atmosféry, které se snažíme trávit se svými blízkými.
Dovolte mi, popřát Vám i jménem zastupitelů naší obce, nejen pěkné a radostné Vánoce, ale i do nového roku pevné zdraví, lásku, štěstí a spokojenost.
Na závěr chci poděkovat všem Vám, kteří jste naší obci i sebemenším způsobem pomohli. Vážíme si každé pomoci.
Děkuji a ještě jednou přeji opravdu pěkné a pohodové Vánoce.
Jana Šrédlová