Záměr obce koupit pozemek p.č. 508 k. ú. Smědčice.