Početnou skupinou obyvatel v naší obci jsou děti. Proto jsme se rozhodli vytvořit bezpečný a inspirativní prostor, kde by se mohly a chtěly scházet. Během letních měsíců vznikla Indiánská vesnice, kterou jsme v sobotu 29.9. v rámci Václavské poutě předali dětem. Díky ochotě, času a energie početné skupiny rodičů i dětí, stejně tak i finančních a materiálních darů se podařilo Indiánskou vesnici vybudovat, aniž bychom zatížili obecní rozpočet.

Bude-li Indiánská vesnice pro děti atraktivní, ukáže čas, ale všichni, kteří se podíleli na její výstavbě prošli společnou cestu, která pro mnohé z nás neměla ráz pouze pracovní.

Dobrovolní pomocníci – P. Turek, O+R+B+Ž Blechovi, M. Havel, J+Z+M+A+K+D Kopeckých, M+K+J Jonášovi, L+J+J+Š Jonášovi (Buš), M. Jonášová, K. Bukolská, R+R+A Babkovi, O+B+E+V Sosnovi, H+L Peškovi, M+Š+M+T Kondrovi, P. Leitl, M. Kuba, E. Klouda, J. Siebr, J. Štrunc, D. Plecitý, P. Švarc (Plz), J. Zakl (Plz).

Občerstvení – J. Šrédlová, M. Sosnová, K. Jonášová.

Zapůjčení nářadí, automobilů a spojovacího materiálu – M. Šmíd, V. Sosna, J. Kopecký, P. Leitl, p. Vacek, J. Štrunc, T. Šašek.

Výkopové práce – P. Trnka.

Finanční dary – M. Šmíd, M. Pilař, L. Prokop.

Akátové a lipové dřevo jsme vytěžili v obecním lese.

Celkové náklady Indiánské vesnice – 20 600 Kč (finanční dary 17 500 Kč).

Všem zúčastněným děkuji a děkuji i těm, kteří nám jen drželi palce…

„NECHŤ TEN, KTERÝ TVRDÍ, ŽE NĚCO NEJDE, NEZDRŽUJE TOHO, CO TO DĚLÁ.“

čínské přísloví

Dovolil jsem si toto přísloví parafrázovat:

„NECHŤ TEN, KTERÝ TVRDÍ, ŽE JDE NĚCO LÉPE, NEPRODLENĚ PŘILOŽÍ RUKU K DÍLU.“

Vláďa Sosna