Zasedání zastupitelů obce

Veřejné zasedání zastupitelů obce Smědčice se uskuteční ve čtvrtek 4.10. 2018 v 18.30 hod.na OÚ

Program:

1.Určení zapisovatele

2.Volba ověřovatelů

3.Schválení programu

4.Vybraná firma na opravu vodní nádrže

5.Schválení  smlouvy o dílo s vybranou firmou

6.Výstavba dřevostavby na pozemku p.č.535/4 a 545/3

7.Změny v jízdním řádu

8.Diskuze, připomínky občanů

 

 

 

 

Vyjádření k dopisu anonyma

Vážení spoluobčané,

před časem některým majitelům nemovitostí přišel anonymní dopis, vyjadřující názor na práci zastupitelů. Vyjádření zastupitelů a účetní obce najdete v přílohách.

 

Anonymní dopis občanům

Komentář od účetní obce k odměnám zastupitelstva

Vyjádření zastupitelů k dopisu anonyma

 

Rozpočtové opatření

RO3

Hledá se brigádník na údržbu obce

Obec Smědčice hledá brigádníka  z řad našich občanů na údržbu zeleně (sekání trávy, úklid listí atd.), úklid obce a podobné práce. Více informací u starostky obce.

Sběr nebezpečného odpadu a vysloužilého elektrozařízení

Sběr nebezpečného odpadu a vysloužilého elektrozařízení proběhne v úterý  16. a 23.

 října 2018 od 17 do 19. hodin, v hasičárně.Seznam NO v příloze

 

Sběr NO seznam

  

Oznámení o místě a čase konání voleb

oznámení o místě a čase voleb 5. a 6. 10 . 2018

Inzerát obce Chrást

Obec Chrást inzerát