Rozpočet DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice a Smědčice na rok 2014

Rozpočet DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice a Smědčice na rok 2014

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 2.12.2013 v 19.00
v sále Obecního domu .

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení rozpočtu 2014
 5. Rozpočtové opatření č.5
 6. Zprávy výborů
 7. Rozpočtový výhled
 8. Různé
 9. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 25.11.2013

Svěšeno z úřední desky dne:

Akce pro Vás – prosinec

– ČTVRTEK 5. 12. OD 16:00OD MIKULÁŠ

 • kontakt na Mikuláše – telefon: 607 763 745, e-mail: mikulas.smedcice@seznam.cz
 • volejte, pište nejpozději do konce listopadu, ať má Mikuláš dostatek času se připravit

– NEDĚLE 15. 12. OD 15:00ODŠTÍPÁNÍ HOLUBIČEK

– NEDĚLE 22. 12. OD 16:00ODANDĚLSKÁ POHÁDKA (Milena Jelínková a její Divadélko Nána)

– ÚTERÝ 24. 12. OD 14:00 U KAPLIČKYVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

 • 1. ZKOUŠKA – SOBOTA 7. 12. OD 10:00OD
 • 2. ZKOUŠKA – SOBOTA 14. 12. OD 10:00OD
 • 3. ZKOUŠKA – NEDĚLE 22.12. OD 13:00 DO 15:00OD

Těšíme se na Vás!

Pozvánka na DEN ZDRAVÍ S JUSTEM

Pozvánka

Návrh rozpočtu obce Smědčice na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Smědčice na rok 2014

Oznámení záměru výpůjčky nemovitostí ve vlastnictví obce Smědčice

Strana 1
Strana 2