Návrh závěrečného účtu 2012

Návrh závěrečného účtu 2012:

  1. Návrh závěrečného účtu 2012
  2. Zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC Smědčice za rok 2012
  3. Fin 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha

Pravidelná roční kontrola komínů

Každoroční kontrola komínů proběhne v sobotu 8.6.2013. Zájemci se mohou přihlásit u starostky nebo na Obecním úřadu. Jana Šrédlová

Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání. Sedlecko – oplocení na pozemku parc. č. 453/3, 454/1 v katastrálním území Smědčice.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 3.6.2013

Pozvánka na zasedání.

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o Návrhu Aktualizace č.1 zásad územního rozvoje Plzeňského kraje …

Hromadné očkování psů

Oznámení MVDr. Ladislava Bejčka-očkování psů proti vzteklině proběhne v sobotu 18.5.2013 od 10.40 do 11 hod ve Smědčicích u hospody. Očkuje se každoročně, cena za očkování psa je 150,-Kč.