Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 31.8.2012

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pátek 31.8.2012 v 19.00 hodin
na obecním úřadě.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Smlouva o spádovém školském obvodu
  5. Vyjádření k projektové dokumentaci
  6. Jednání s Oseckou zemědělskou
  7. Různé
  8. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 20.08.2012

Svěšeno z úřední desky dne:

Upozornění České pošty

Z důvodu dovolené bude výdejní místo Sedlecko od 20.8.do 31.8.2012 UZAVŘENO. Zásilky možno vyzvednout na poště Břasy 1(Stupno) po-pá 8.00-11.00,13.00-16.30 hod. Nebo lze opakovaně doručit po telefonické domluvě č.tel.: 371 791 184.

Uzavírka silnice Osek-Vitinka

V době od 13.8. do 31.8.2012 bude částečná uzavírka a v době od 18.8.do 19.8. bude úplná uzavírka silnice č.III/2325 Osek – Vitinka. Objízdná trasa vede přes Litohlavy.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Smědčice

Více viz dokument .

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. Smědčice – vrtaná studna na pozemku parc. č. 672/3 v katastrálním území Smědčice.

Exekuční příkaz

Exekuční příkaz na provedení exekuce prodejem nemovitostí povinného.

Noční bouře 20.6.2012

19.7.2012 jsme získali od Nikolky a Petry Markových fotografie zachycující proud vody tekoucí po silnici kolem jejich bydliště při noční bouři:

Fotogalerie od Petra Suchého.

Děkujeme

Další fotogalerie: