První zasedání okrskové volební komise

Obecní úřad Smědčice

První zasedání okrskové volební komise

na základě § 14 odst. 1 písm. f) a § 14odst. 2 zákona svolávám v obci Smědčice dne 17.12. 2012 v 18,45 hod. první zasedání okrskové komise pro volbu prezidenta konanou dne 11. a 12.ledna 2013

Smědčice 14.12.2012

Jana Šrédlová – starostka obce

Štípání holubiček

Srdečně vás zvu na 4. ročník „Štípání holubiček“, které se uskuteční 16.12.2012 od 14:00 v „Kulturním krámu“. Materiál je zajištěn. Přineste s sebou buď  odlamovací nůž nebo lépe útlý kuchyňský nůž.

Těším se na vás a na vaše výtvory V. Sosna.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 17.12.2012

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 17.12. 2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Kontrola usnesení
  5. Schválení rozpočtu na r. 2013
  6. Různé
  7. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 10.12.2012

Svěšeno z úřední desky dne:

Návrh rozpočtu DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice a Smědčice pro rok 2013

Návrh rozpočtu DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice a Smědčice pro rok 2013

Pozn.: Částky jsou v tisících Kč.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v obci Smědčice

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v obci Smědčice

Návrh rozpočtu obce Smědčice pro rok 2013

Návrh rozpočtu obce Smědčice pro rok 2013