1. ročník turnaje rodin v ping pongu

V neděli 20.02. pořádáme pro všechny, kteří mají rádi pohyb, 1. ročník turnaje rodin v ping-pongu. Sraz a registrace je od 10.00 ve společenské místnosti našeho „krámu“. Podmínkou účasti rodinného týmu jsou alespoň tři rodinní zástupci, z toho alespoň jedno dítě od 10-ti let. Jsou možné i jiné varianty teamů, např. 2 dospělí a 2 děti, 1 dospělý a 2 děti, 1 dospělý a 3 děti. Zapojíme i jednotlivce, poskládáme z nich „náhradní“ rodiny. Turnaj je určený pro každého, kdo má chuť se zúčastnit!!! Vlastní pálky a míčky jsou vítány. Startovné je 50,- za team. Čekají na vás pěkné ceny, ale hlavně velké sportovní okamžiky. Nealko nápoje zdarma, alko možno zakoupit, když přinesete nějakou vaší rodinnou specialitu jako občerstvení pro ostatní, nebude to chyba. Vítězná rodina získá putovní pohár.

Smědčický maškarní bál

Zveme všechny holky, kluky a jejich dospěláky na Smědčický maškarní bál, který se uskuteční v sobotu 19.2.2011 od 15:00 v našem „kulturním krámu“.

 • Vstupné je velmi dobrovolné … pro dospěláky min. 30 Kč.
 • Občerstvení – nápoje pro děti zajistí obec, pro dospělé snad nově příchozí hospodský. Dobrůtky z kuchyně maminek a babiček.
 • Muziku zajistí „hudební mág Kuba“.
 • Během odpoledne proběhne nespočet soutěží.
 • V maskách budou vítány nejen děti ale i dospělí. (Ti méně odvážní ať vezmou sobě na hlavu jakoukoliv pokrývku, která tímto bude považována za masku)
 • Součástí maškarního bálu bude vyhlášení fotosoutěže „Smědčické čepice“, která bude probíhat do září, kdy proběhne výstava v rámci Svatováclavské poutě.

Těšíme se na vás
Vláďa Sosna a spol.

Rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby – Stavba rodinného domu a domovní ČOV na pozemku parc. č. 509/9 v katastrálním území Smědčice.

Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce

Záměr o pronájmu pohostinství v obci Smědčice

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

V pondělí 31. ledna 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu se koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Kontrola usnesení
 5. Vyjádření k žádosti o výstavbu ostrůvku a příjezdové komunikace p. Čechury
 6. Žádosti o dotace
 7. Zpráva inventarizační komise
 8. Organizační záležitosti
  • dohody o hmotné zodpovědnosti
  • smlouvy o provedení práce
  • směrnice č. 3/2011 O příjímání petic a stížností
  • směrnice č. 4/2011 O účetnictví obce
  • další činnost sboru dobrovolných hasičů
  • dětský maškarní ples a turnaj v ping pongu
 9. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 01. 2011
Svěšeno z úřední desky dne:

OÚ Smědčice oznamuje výši poplatků za popelnice a psy r.2011

Popelnice:

52 svozů = 2070,- Kč

41 svozů = 1670,- Kč

26 svozů = 1130,- Kč

11 svozů = 550,- Kč

Jednorázový svoz = 60,- Kč

Psi:
– pes 100,- Kč /důchodci 50,- Kč/
– další pes 150,- /důchodci 100,- Kč/

Zaplatit výše uvedené poplatky je možné od 24. ledna 2011 v budově obecního úřadu. Poplatky za popelnice je možno zaplatit i na účet OÚ č. 19022381/0100 VS číslo popisné.

Vánoční zpívání koled

Na Štědrý den odpoledne jsme se opět rádi sešli na vánočním zpívání koled. Tentokrát nás poprvé vyhnal vytrvalý hustý déšť od kapličky do společenské místnosti v budově obecního úřadu. Nijak to nevadilo, všichni jsme se vešli, čekala nás tam várnice výborného svařáku a chutné občerstvení, které připravila nová paní starostka Jana Šrédlová.
Stejně jako přibývá dětí ve Smědčicích, přibývá každoročně zpěváčků v našem vánočním koledním sboru. A také nových nástrojů. Letos přibyl originální lesní roh, tenor a basová kytara. Na tenor zahrál Jiřík Jonáš, na lesní roh Kuba Štěpánek a na baskytaru Ondra Sosna. Dobrovolným sbormistrem byl jako vždy skvělý Vláďa Sosna a vydatně mu při zkouškách pomáhal Ota Blecha, který doprovázel koledy na kytaru. Na harmonium hrála Barča Sosnová, na příčnou flétnu a na kytaru Bohouš Blecha, na akordeon Žofie Blechová, na flétnu Honzík a Ema Pilařovi. Skoro všechny skladby bravurně provázela na housle Adélka Babková a skvěle jí pomáhali houslisté Šimon a Honza Jonášovi. A kdo kromě muzikantů ještě zpíval? Emička Sosnová, Evička Šrédlová, Lucinka a Terezka Štěpánkovy, Vašík Jonáš, Ondra Vítovec, Nikolka Marková, Vítek Pilař, Dominička, Martin, Kryštůfek a Anička Kopeckých.
Všichni byli úplně úžasní a jejich krásné koledy jsme si všichni společně s chutí zazpívali. Je to krásná smědčická tradice, nic tak člověka neuvede do vánoční nálady, jako sladké hlásky děti a libý zvuk jejich nástrojů. Zpívání a nacvičování koled je u malých hudebníků velmi oblíbené a tajně se traduje, že nejlepší na nácvicích jsou tréninky vybíjené. Každopádně je to akce na kterou se všechny děti těší, poznají se a dají se tak trochu víc dohromady. A obyvatelé Smědčic jsou jim a hlavně jejich sbormistrovi velmi vděční, za tento krásný vánoční zvyk.
Během koledování dokonce přestalo pršet a začalo “vánočně” sněžit. V duších se nám usadil klid, zmizely všechny předvánoční shony a zmatky a my ještě chvíli zůstali, popřáli si krásné svátky, připili si na štastný nový rok a spokojeně odcházeli čekat domů na vánoční nadílku. Každý z nás si ale již z vánočního zpívání svůj první letošní dárek odnášel. Krásný pocit, že patříme do obce, kde máme šikovné děti a dějí se tu pod vedením těch správných lidí neobvyklé a mile věci.
Děkujeme Vláďo a koledníci za krásnou vánoční tradici.