Nové webové stránky obce Smědčice

Vítejte na nových webových stránkách obce Smědčice. Připravili jsme pro vás novou podobu stránek, která přináší nejenom nový grafický vzhled, ale i novou funkčnost. Tato funkčnost umožní rychlejší zveřeňování informací od nás a zároveň poskytuje prostředky pro získání informací od vás návštěvníků, kterými (pevně věříme) jsou především občané naší obce.

Obsah původních stránek je stále dostupný zde.

Vaši zastupitelé

Štípání holubiček 2010

Reportáž ze štípání holubiček

Dne 19.12.2010 v 15:00 se konal druhý ročník štípání holubiček. Letos se sešlo více účastníků než loni. Narozdíl od zkušeného klanu Kopeckých jsme my nováčci nevěděli do čeho jdeme. Nebrali jsme na lehkou váhu přípravu a přišli jsme vybaveni nejen noži ale i – na doporučení organizátora po zkušenostech z prvního ročníku – náplastmi a rukavicemi. Zkušení Kopečtí přinesli svařák. Organizátor a mistr řezbář Vláďa Sosna přivezl další potřebné vybavení, nářadí a čerstvé špalky smrkového dřeva coby materiál na výrobu holubiček. Po úvodní kontrole nožů a jejich doostření nás Vláďa seznámil s postupem výroby a konstrukcí holubičky. V oblaku páry ze svařáku nám naštípal hranoly, ze kterých jsme se snažili dle návodu a vzorových holubiček vyřezat a naštípat vlastní výtvory. Během práce nám občas nůž zajel místo do dřeva do prstu, z úst vylétlo nějaké to kouzelné slůvko, když jsme si zkazili dosud odvedenou práci. Děcka si nerušeně kreslila, jedla či pila čaj. My dospělí jsme si k další práci a netečnosti k utrženým řezancům museli dodávat kuráž již zmíněným svařákem.
Po úporném snažení po nás zbyly haldy odřezků dřeva, použitých hrnečků, obalů od náplastí a také několik vyřezaných holubiček a jeden vrtulník. Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek a určitě se rádi zúčastníme i příští rok.
V galerii si můžete prohlédnout fotografie z akce.

Veřejné zasedání zastupitelů obce

Veřejné zasedání zastupitelů obce se uskuteční v pondělí 10.1.2011 od 19 hodin ve společenské místnosti OÚ.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Kontrola usnesení
 5. Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz
  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
  a odstraňování komunálních odpadů
 6. Schválení obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů
 7. Schválení směrnic
 8. Oznámení obce o záměru pronajmout nebytové prostory obce – Hospody
 9. Dětské hřiště – žádost o dotaci
 10. Nové webové stránky
 11. Dětský karneval
 12. Diskuze – připomínky občanů

Vyvěšeno: 2.1.2010
Svěšeno:

Pozvánka na vánoční setkání s koledami

Vážení spoluobčané,sousedi,

srdečně Vás zveme 24.prosince 2010 od 14 hodin ke kapličce,
kde nás koledami potěší naši nejmenší zpěváčci a muzikanti
pod vedením Vl.Sosny.
Prosím,udělejte si v tomto svátečním dni chvilku na setkání
s přáteli, sousedy, nebo si jen tak přijdte poslechnout koledy.

Čaj a svařák zajištěn.
Děkuji.

Za všechny zastupitele Vám přeji opravdu krásné Vánoce,
a do nového roku hodně štěstí, lásky, pevné zdraví a celkovou
spokojenost.

Jana Šrédlová – starostka

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Vyvěšeno dne 21.prosince 2010

Veřejné zasedání zastupitelů obce

Veřejné zasedání zastupitelů obce se uskuteční ve středu 29.12.2010 od 19 hodin ve společenské místnosti OÚ.

Program:

 1. Schválení rozpočtu na rok 2011
 2. Úprava rozpočtu na rok 2010 č. 8
 3. Finanční grant
 4. Odstoupení člena finančního výboru
 5. Volba člena finančního výboru
 6. Volba člena kontrolního výboru
 7. Volba inventarizační komise
 8. Diskuze – připomínky občanů

Vyvěšeno: 21.12.2010
Svěšeno:

Železniční most

Mezi Chrástem a Smědčicemi se vine hluboké údolí, kterým protéká říčka Klabavka. Nad říčkou byl postaven nejen nízký silniční most, ale v roce 1863 byl postaven 37 metrů vysoký a 100 metrů dlouhý železniční most. Železnice z Chrástu do Radnic byla postavena roku 1862 hned po ukončení hlavní trati z Plzně do Prahy. Aby se doprava nezdržela, postavena byla nejprve dřevěná konstrukce mostu. Doprava byla zahájena 1. dubna roku 1863. Budila takový podiv, že byl z Plzně do Chrástu vypraven zvláštní vlak s diváky, kteří chtěli nový most a jízdu po nové trati vidět.železniční most foto asi z roku 1927

Dřevěná konstrukce mostu byla v listopad roku 1863 nahrazena železnou, takzvanou Schiffkornovou. V roce 1892 bylo zajištěno, že není již zcela spolehlivá. Proto v „Pražské mostárně“ náležící „ Českomoravské společnosti“ vyrobena byla nová železná konstrukce nýtovaná. Byla rozložena a v částech dovezena do Chrástu. Na poli po levé straně trati u mostu byly položeny koleje a tam na zvláštních vozících nová konstrukce smontována. Tři dni měla být přerušena doprava. Ing.J.Šiller měl prý dostat 500 zlatých odměny bude-li výměna do tří dnů hotova, ale smůla byla v tom že se nejezdilo po celý měsíc.

Dne 2. srpna 1892 po sedmé hodině ranní přijela lokomotiva, která vtáhla novou konstrukci na starý most. Když byla nad pilíři zajištěna, začali dělníci rozebírat a odstraňovat starou konstrukci. Práce postupovala velmi rychle dobře a vesele. Dělníci se smáli, že staré konstrukci lámou žebra, na možnosti neštěstí nemysleli. Práci řídil ing. Jan Šiler, přítomni byli též ing. Müller a Prášil.

Když byla stará konstrukce odstraněna, začalo spouštění nové výstavby železné tzv. ráčnami. I to se dělo rychle, takže večer v půl sedmé byl již jeden metr nad kamennými pilíři, najednou ucítili dělníci jakési trhnutí a v zápětí celá konstrukce určená mezi první dva pilíře spadla z výše jednoho metru, protože naštěstí se zachytila konci na obou pilířích, kde zůstala nakloněna viset. Po silné ráně, kterou bylo slyšet až v Chrástu ozvalo se úpěnlivé volání zraněných. Ing. Jan Šiller byl sražen k zemi, těžce zraněn do hlavy a levá ruka mu byla na dvou místech zlomená. Montér Vitouš z Chrástu visel za pravou ruku, kterou mu konstrukce přitiskla. Jan Reibenspies a Ferštek měli pod železy nohu, Duchoň byl těžce raněn v kříži. Na druhém pilíři byli zabiti: praktikant Dyttl, montéři Šafář a Fišer.

Na místo neštěstí byl přivolán starý lékař Habenych z Vranůvka (Břas). I když byl velmi obětavý, tak se neodvážil vstoupit na spadlou konstrukci. Tři zranění mohli být vyproštěni jedině amputací roztříštěných údů. Z poděšených diváků si nikdo nevěděl rady. V rozhodné chvíli se přihlásil Václav Štaif zvaný žiďák z Chrástu, jež s lékařskou pilkou vlezl po nakloněné konstrukci na pilíř a tm uřízl nejprve Vitoušovi ruku a potom Reibenspierovi a Ferštekovi nohu.železniční most foto asi 1939

Příčina neštěstí nemohla být zjištěna. Pravděpodobně to asi způsobil přílišný spěch a také i velká únava a rozmrzelost dělníků, kteří již byli nad těžkou prací velice rozzlobeni. Kdo nyní jede pohodlně a bezpečně po smědčickém mostě, měl by si někdy vzpomenout na ubožáky, kteří svou bolestí a svými životy dopomohli nám k lepší dopravě přes řeku Klabavku.

Zdroj: Stopou radnické lokálky 1994
upravil Josef Beránek ml.