Poplatky za svoz komunálního odpadu v roce 2012

Poplatky za svoz komunálního odpadu  a psy v roce 2012 :
Více >

Oznámení o záměru obce koupit nemovitý majetek ve vlastnictví fyzických osob

Záměr obce koupit pozemek p.č. 508 k. ú. Smědčice.

Přání s vůní Vánoční

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,
čas neuvěřitelně běží a jsou tady opět Vánoce, pro většinu z nás nejkrásnější svátky v roce. Dny plné zvláštní atmosféry, které se snažíme trávit se svými blízkými.
Dovolte mi, popřát Vám i jménem zastupitelů naší obce, nejen pěkné a radostné Vánoce, ale i do nového roku pevné zdraví, lásku, štěstí a spokojenost.
Na závěr chci poděkovat všem Vám, kteří jste naší obci i sebemenším způsobem pomohli. Vážíme si každé pomoci.
Děkuji a ještě jednou přeji opravdu pěkné a pohodové Vánoce.
Jana Šrédlová

Vánoční zpívání

Na Štedrý den ve 14:00 se u kapličky ve Smědčicích uskuteční vánoční zpívání. Všichni jste srdečně zváni.

V. Sosna a děti

Štípání holubiček

18.12. se od 15 hodin uskuteční v kulturním krámu 3. ročník štípání holubiček. Pokud se chcete seznámit s touto prastarou dovedností a vyrobit si štípanou holubičku, čápa či páva přijďte a vezměte s sebou odlamovací nůž nebo kuchyňský nožík s útlou čepelí. Dřevo, svařák a vlídné přijetí bude připraveno. Vy, co jste se zúčastnili štípání v minulých letech, přineste, prosím, své výtvory pro inspiraci nově příchozím. Těším se na Vás V. Sosna

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 14.12. 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 • Určení zapisovatele
 • Volba ověřovatelů
 • Schválení programu
 • Schválení rozpočtu na rok 2012
 • Rozpočtové úprava č.2
 • Smlouva o bezúplatném převodu pozemků KN č 605 a 607
 • Volba inventarizační komise
 • Žádost o povolení zahájení stavebních prací, na náklady vlastníků okolních pozemků-komunikace na poz. 510/1, 515/7,515/52,515/8
 • Odstoupení místostarosty
 • Volba nového místostarosty
 • Koupě pozemku p.č.532/4 a 533/14 z vlastnictví fyzických osob
 • Zrušení usnesení č.64/11
 • Upravené podmínky prodeje pozemku p.č.109,schválení kupní smlouvy
 • Různé
  • tříděný odpad
  • budoucnost „hospody“
 • Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 7.12. 2011

Svěšeno z úřední desky dne: