Veřejná vyhláška – Finanční úřad v Rokycanech

Finanční úřad v Rokycanech oznamuje, citujeme: „… je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 44860/12/150960402384,
jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012 …“

více

Veřejná vyhláška – Oznámení o spojení územního a stavebního řízení

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Smědčice – novostavba garáže

na pozemku parc. č. 431/5 v katastrálním území Smědčice.

více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.3.2012

Je k dispozici zápis ze zasedání zastupitelstva dne 19.3.2012.

Označení svozů komunálního odpadu

Více >

Smědčice – Akce únor-červen

SMĚDČICE 2012 – AKCE – PRO VÁS, S VÁMI

ÚNOR

SOBOTA 11.2. – VEPŘOVÉ HODY

SOBOTA 25.2. – TĚŽBA AKÁTOVÉHO DŘEVA NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

BŘEZEN

SOBOTA 17.3. – MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI

NEDĚLE 18.3. – RODINNÝ TURNAJ V PING-PONGU

DUBEN

SOBOTA 14.4. – JARNÍ ÚKLID OBCE + VÝSADBA STROMŮ

PONDĚLÍ 30.4. – PÁLENÍ ČARODĚJNIC

KVĚTEN

SOBOTA 12.5. – ČIŠTĚNÍ KOUPALIŠTĚ

SOBOTA 19.5. – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

ČERVEN

SOBOTA  2.6. – DĚTSKÝ DEN

ČERVENEC – SRPEN

VÝROBA A INSTALACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Těšíme se na Vás. Sosna a spol.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 19.3.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení povodňového plánu
 5. Schválení dodatku č.1/2012 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
 6. Schválení rozpočtu DSO – zásobování vodou Bušovice, Smědčice
 7. Schválení Strategického rozvojového plánu obce
 8. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti – K.N. č 608
 9. Žádosti o finanční příspěvky
 10. Různé
  • dotace od Úřadu práce
  • lípa v trojúhelníku u pomníku
 11. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 12.3.2012

Svěšeno z úřední desky dne:

Maškarní bál

ZVEME VŠECHNY HOLKY, KLUKY I JEJICH DOSPĚLÁKY NA SMĚDČICKÝ MAŠKARNÍ BÁL, KTERÝ SE USKUTEČNÍ 17.3.2012 OD 15 HODIN V KULTURNÍM KRÁMU

 • Vstupné je velmi dobrovolné … pro dospěláky min. 30 Kč.
 • Občerstvení – nápoje pro děti zajistí obec, pro dospělé snad nově příchozí hospodský. Dobrůtky z kuchyně maminek a babiček.
 • Muziku bude pouštět „pan Pierot“.
 • Během odpoledne proběhne nespočet soutěží.
 • V maskách budou vítány nejen děti ale i dospělí. (Ti méně odvážní ať vezmou sobě na hlavu jakoukoliv pokrývku, která tímto bude považována za masku)

! DĚTI POZOR – LETOS PŘILETÍ DRAK !

KRÁSNÉ DÍVKY A PRINCEZNY SE VŠAK NEMUSÍ BÁT, NEBOŤ SE JISTĚDOSTAVÍ MNOHO PRINCŮ A RYTÍŘŮ.

A NAVÍC, NÁŠ DRAK MÁ RÁD KOLÁČE.

Těšíme se na vás, Sosna & comp.