Oznámení o záměru obce koupit nemovitý majetek ve vlastnictví fyzických osob

Obecní úřad Smědčice

Smědčice 32

338 24 Břasy 1

OZNÁMENÍ


o záměru obce koupit nemovitý majetek ve vlastnictví fyzických osob

OBEC SMĚDČICE

v souladu s ust.§ 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje svůj záměr koupit

pozemky:

Více >

Mikulášský expres „Lucius“

Dne 4. prosince 2011 se konají jízdy zvláštních vlaků vedených parní lokomotivou 310.072

Původní leták

Více >

Naháňka v polesí Kokotsko dne 26.11.2011

Dne 26.11.2011 se koná od 8.30 do 16 hod. v polesí Kokotsko naháňka na černou zvěř.
Omezte, prosíme, v této době z bezpečnostních důvodů volný pohyb v lese.
Děkujeme za pochopení.

MS Kohout

Návrh rozpočtu obce Smědčice pro rok 2012

Návrh rozpočtu

Přerušení dodávky elektřiny dne 24.11.2011

Dne 24.11.2011 bude v naší obci přerušena dodávka elektřiny z důvodu prořezu vedení NN a kácení stromů v blízkosti vedení NN. Od kapličky k Bušovicím bude přerušena dodávka elektřiny od 9. do 10. hodin, na návsi, směr hospoda a Sedlecko od 10. do 12. hodin.
Děkujeme s ZČE za pochopení. Jana Šrédlová

Kontejnér na bioodpad 19.11.2011

V sobotu 19.11.2011,od 8.30 do 12 hod. bude na návsi u kaštanů kontejnér na bioodpad, do kterého bude možno ukládat trávu,listí,zbytky rostlin apod. Nebude možno ukládat větve, zbytky stromů, dřevo či větší kusy kůry apod. Pokud máte zájem přivést větve, kontaktujte Obecní úřad či starostku do 17.11.2011. Při větším počtu zájemců bude
na větve přistaven zvláštní kontejnér. Bioodpad se musí před odevzdáním do kompostárny třídit, na místě bude dohlížet zaměstnanec OÚ.
Tato akce je uspořádána díky domluvě s p.Beránkem, který poskytne kontejnér a zajistí umístění bioodpadu v kompostárně na vlastní náklady.
Tímto panu Beránkovi mnohokrát děkuji. Jana Šrédlová