Akce – čištění koupaliště a úprava okolí ohniště

V sobotu 28.5.2011 od 9:00 proběhne čištění koupaliště. Zároveň upravíme okolí ohniště a postavíme přístřešek na dříví. Přijďte prosím pomoci (máte-li rýžové koště, či rejžák, vezměte jej s sebou). Občerstvení zajištěno.

Těším se na Vás, Vláďa Sosna a spol.

Slavnostní odpoledne v nově vybudované lokalitě Kytín

Obec Bušovice zve své občany (nebojme se a pojďme také) na slavnostní odpoledne v nově vybudované lokalitě Kytín s odhalením slunečních hodin v neděli 22.května 2011 od 15 hodin.

Více o akci.

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9.5.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9.5.2011, Více >

Rozpočet DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice a Smědčice – rok 2011


Rozpočet DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice a Smědčice – rok 2011

Pozvánka na zpívanou

Dne 21.5. v 19:00 se uskuteční zpívaná v „Hospodě u Paňáka“.

V případě příznivého počasí začneme hrát u ohně za hospodou… a pak se uvidí.

Těší se na Vás Vláďa Sosna a spol.

Upozornění

V době od 23.května do 3.června 2011 bude z důvodu oprav zcela uzavřena silnice II/233 Smědčice-Sedlecko,od značky Smědčice až po železniční přejezd na Sedlecku.Objízdná trasa povede přes Bušovice.
Jana Šrédlová

Veřejná vyhláška – daň z nemovitosti na rok 2011

Finanční úřad v Rokycanech
Malé náměstí 118
V Rokycanech
dne
337 01 ROKYCANY
Čj.: 82785/11/150960402384

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 10.05.2011 do dne 09.06.2011 je v budově Finančního úřadu v Rokycanech kancelář č. dveří 209 ve dnech Pondělí a Středa od 08:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 43778/11/150960402384, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2011.

L.S.
Ing. Radomír Kašák
vedoucí odd. majetkových daní a ost. agend
(Identita autora podpisu je neznámá) Podepsal Ing. Radomír Kašák Čas: 2011.05.05 08:51:54 +02’00‘
Důvod:
Umístění: