Nové foto Den dětí

Na smědčické stránky do Galerie 2019 byly přidány nové fotky z akce Den dětí 2019.

Dotazník vodovod

Vážení spoluobčané, v minulých dnech jste do poštovních schránek obdrželi dotazník ohledně vodovodu.Prosíme o vyplnění a doručení na obecní úřad.Více informací v dotazníku.

 

Dotazník vodovod

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Smědčice 25.6.2019

Oznámení o konání zasedání 25.6.2019

Návrh závěrečného účtu obce Smědčice za rok 2018

Závěrečný+účet+2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Fenix – 122018sestava

FIN 122018

Otevírací doba sběrného místa na odpady od 1.6.2019

Sběrné místo na odpady bude od 1.6.2019 otevřeno každou sobotu od 16 do 17 hodin.Momentálně  můžete vozit větve a bioodpad, každé se uskladńuje zvlásť.

Kontejner na velkokoobjemový odpad jako je nábytek, koberce či matrace bude  k dispozici později.

Sběrné místo je určeno pouze pro občany Smědčic.Uložení výše uvedených odpadů je pro občany zdarma.

Stavební odpad se ukládat nesmí, je nutné dbát pokynů obsluhy.

 

 

Návrh závěrečného účtu MR Radnicko za rok 2018

Závěrečný účet MR Radnicko

Den dětí 1. 6. 2019

Obec Smědčice vás všechny srdečně zve na Den dětí, který se koná v sobotu 1. 6. na hřišti
ve Smědčicích.

14:00 Zahájení, hry, modelování, malování…
17:30 Klaunka Pepina přichází
19:00 Oheň, opékání, bubnování se Zdeňkem Drahošem

Vstup zdarma.
Na hřišti prodej občerstvení.

Těsíme se na Vás!